Публикации онлайн

Някои разкази, стихове и откъси на други места из мрежата.

Разкази

Кино [Сборище на трубадури]
Кода Импекс: Хотел „Метропол“ [Нова социална поезия] и [Нова асоциална поезия]
Кода Импекс: Страйпс & Старлинг [Свободно поетическо общество]
Майки и бащи [Литературен форум]
На връщане [Кръстопът]
Фу Ми [Литературен клуб]

Поезия

Дните на саламандъра [Литературен клуб]
Заклинание за щастие [Литературен вестник]
Историята на жената на пирата [Литературен клуб]
Песни и стихотворения от Мордор [Литературен клуб]

Откъси

Из „Отдел „И“ [Диаскоп – комикс]